De Old English Bulldog

 

 

Hoe de bulldog zijn gezicht kreeg!

Toen de goede Heer lang geleden de honden een gezicht gaf,
Kwam hij eenmaal klaar tot de conclusie dat er nog 1 hond zonder gezicht zat….
“Waar is deze hond zijn gezicht?” Riep hij heel hard,
“Ik weet zeker dat ik die moet hebben”
Er moet hier iemand zijn die het onhandig kwijt gemaakt heeft.
Een vrij jonge engel stond toen op en zei “vergeef me Heer”.
Hij stotterde en stamelde en kreeg een ontzettend rood hoofd….
“Ik had nooit verwacht dat het een hoofd was” …. Het viel uit je tas.
Dus ik dacht dat U het had afgedankt als een stuk afval….
En ben ik het meteen gaan gebruiken voor verschillende dingen…
Zoals het oppoetsen van de stralenkrans en in de was zetten van de vleugel.
Het is gekreukt en verfrommelt …
in werkelijkheid het is te schande gemaakt…
Ik weet echt niet hoe, mijn beste Heer,
U dit nog als gezicht kunt gebruiken.
Ik besef dat het allemaal mijn fout is,
en er is niemand anders die u hier de schuld van kan geven.
Mijn schaamtegevoel is zo hoog mijn Heer,
ik hoop dat U me kunt vergeven.
“Zeer zeker is het je vergeven,
maar nog steeds hebben we hier een warboel,
Ik zal het goedmaken met deze hond, en hem zeer zeker zegenen,
“Hij gaat een “English Bulldog” heten, dat is de enigste plaats,
Waar de mensen zo goed zijn om ook te houden van een lelijk gezicht.
Maar hij zal compleet zijn “vriendelijk, zachtaardig en moedig”
En zeer zeker ook beminnend en trouw zijn… de lelijke, liefhebbende bull.”
En dat is hoe, mijn kinderen, zoveel genadeloze jaren geleden.
De goede “Old Englishe Bulldog” hun liefdevolle gezicht gaven.


HOW THE BULLDOG GOT HER FACE!

When the Good Lord gave out faces to the dog long ago,
He found, when he had issued them there was still one dog to go...
"Where's this dog's face?"He called aloud, "I know I must have made it"
There must be someone hereabouts who's clumsily mislaid it."
A shy young angel then stepped up, "forgive me, Lord." he said.
He stuttered and he stammered and he turned a little red...
"I never thought it was a face... it fell out of your bag.
So I thought you had discarded it as a piece of rag...
"So I promptly went and used it for so very many things,
like polishing up the halos and waxing up the wings.
"It's creased and crumple as you see... in truth it's a disgrace..
I don't know how. my dearest Lord, you can use it for a face.
I realise it's all my fault, and there's no one else to blame.
I trust you can forgive me Lord My heart's so full of shame."
"Of course I have forgiven you, but here we've got a mess,
so I'll make amends to this poor dog and him I'll truly bless.
"He'll be called an "English Bulldog" that's about the only place,
where the people are so silly as to love an ugly face.
But he'll be kind and gentle and of courage he'll be full...
As well love and loyalty.. the ugly, lovely bull."
And that is how, my children,in that long-gone year of grace.
The dear old English Bulldog got her lovely face ...

 

Home - www.bulldeco.nl