CHINESE HOROSCOOPEr zijn tijden in ons leven dat alles goed gaat,
zodat het lijkt alsof het geluk ons gezegend heeft.
En er zijn tijden dat alles verkeerd loopt,
zodat het lijkt alsof we vervloekt zijn.
Maar in goede en ook in slechte tijden,
kunnen wij zelf invloed uitoefenen op de gebeurtenissen.
En juist degenen die met overtuiging handelen,
en inzichzelf en hun gaven geloven,
kan het lot een handje helpen.


Al duizenden jaren hebben de kosmische wetten van sterren, planeten en manen de mensen geprikkeld om hun lot op aarde te berekenen. De mensen die daar een poging toe doen, worden astrologen genoemd, hun resultaten noemen we horoscopen. In China werden deze horoscopen al 5000 jaar geleden samengesteld. De Chinese horoscoop is gebaseerd op de bewegingen van de maan. De Westeuropese horoscoop daarentegen hangt samen met de bewegingen van de zon. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld , dat de Chinese nieuwjaarsdag niet valt op 1 januari, maar meestal in februari ligt. Niet alleen de cyclus die aan de berekening van de horoscoop ten grondslag ligt, is verschillend tussen beide horoscopen. In de westerse wereld wordt met behulp van de astrologie meestal geprobeerd de toekomst te voorspellen. Bij de Chinezen speelt de toekomstvoorspelling een minder belangrijk rol. In de eerste plaats probeert de Chinese horoscoop het lot van de mens te bepalen door zijn karaktereigenschappen en zijn diepste wezen vast te stellen. Niet de toekomstige gebeurtenissen staan op de voorgrond, maar de mens zelf.Bereken je Chinese Horoscoop

     Vul je geboortejaar in en druk op de knop.Je Chinese Dier =

DE RAT     DE OS     DE TIJGER     HET KONIJN     DE DRAAK     DE SLANG
      HET PAARD     DE GEIT     DE AAP     DE HAAN     DE HOND     HET VARKEN

DE RAT:
De wereld ligt voor je open
en je hoeft niet zomaar alles te accepteren
zoals het was toen je ter wereld kwam.

De verborgen drijfveer in het leven van de Rat is de wil om vooruit te komen. Maar u wilt anderen daarmee geen schade berokkenen. Een Rat wil dolgraag het topje van de maatschappelijk ladder bereiken, maar doet die klim liefst met kunstzinnige zwier. Zin voor perfectie is een echt Rattetrekje; maar waarom altijd zo'n pietje-precies zijn?
Als u zich eenmaal voor iets inzet, beste Rat, wilt u het ook tot een goed einde brengen. Uw zwakke kant is dat u zich gemakkelijk laat beïnvloeden door de schone schijn, of door iemand die zich beter voordoet dan ie is. En dan is er nog uw neiging tot leugentjes om bestwil...
Over het algemeen kunt u goed met mensen overweg. U vindt uw draai in een werkkring waar u met veel mensen in aanraking komt gezien uw talent voor de makkelijke omgang met anderen. Als u een goeie dag hebt, straalt u gezelligheid uit en wordt het leven een feest. Maar als u met het verkeerde been uit bed stapt, speelt u mensen tegen elkaar uit en sluit u uw ogen voor de vervelende dingen in het leven - vooral als ze niet in uw straatje passen.


DE OS:
Iemand leert zichzelf pas kennen
als hij voor zichzelf opkomt.

Geborgenheid is een belangrijk begrip voor de Os, of het nu gaat om geld, gevoelens of de vrede gaat. U bent bang om eenzaam, arm of dakloos te worden. En voelt zich pas veilig met achter de hand een goeie pensioenvoorziening, en onder de hand een trouwe, aardige (huwelijks)partner. Is dat allemaal in orde, dan is de Os een mens waarop de wereld kan bouwen. Er is ook wel enige gelijkenis tussen een Os en een antiek eiken meubel; ook dat wordt er met de tijd alleen maar mooier op. Een minder gunstig trekje van de Os is halsstarrigheid of een weinig soepele geest. Daardoor speelt een Os minder snel dan anderen op nieuwe ideeën in. U houdt beslist van gezelligheid, beste Os. Maar als het moet, bent u ook innerlijk sterk genoeg om het moederziel alleen op een eilandje in de Stille Zuidzee uit te houden. Het meest gelukkig bent u met werk dat om aandacht en regelmaat vraagt. Een Os is meestal een goedgehumeurde rots in de branding. Maar beste Os, u hebt soms ook iets hebzuchtigs en dat minder fraaie trekje moet u liever wat intomen.


DE TIJGER:
De meeste wegen leiden mensen naar huis,
mijn weg leidt mij voorwaarts.

De Tijger heeft een sterk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde en wil dat ook beslist tot uitdrukking brengen. Dat klinkt u misschien niet zo aangenaam in de oren, mar uw ijdelheid - beste Tijger - maakt de rest van de mensheid soms werkelijk dol. Gelukkig hebben Tijgers ook veel warmte in zich en zijn ze zelfs een tikje sensueel. Dankzij de uitstraling van uw persoonlijkheid Tijger, hebt u altijd een groepje bewonderaars om u heen. Zonder deze getrouwe volgelingen hebt u de neiging tot cynisme en voelt u zich wellicht ongelukkig. Maar zolang er één mens is die u vereert (en u bent er zelf ook nog!), blijft het leven de moeite waard.
Andere nobele Tijgerkwaliteiten zijn moed, openhartigheid en de bereidheid om voor een goed doel risico's te nemen. een zwak kantje is dat u wel eens met de gevoelens van anderen speelt en weinig oog voor compromissen hebt: wat "schipperen" is, wil een Tijger niet weten. Verder wilt u graag de aanvoerder zijn, zowel in uw werk als in uw privé-leven. En toch behoudt u bij dat alles iets roerend kinderlijks..


HET KONIJN:
Het talent van succes is niets meer
dan doen wat je goed kunt
en goed doen wat je ook doet,
zonder aan roem te denken.

U houdt van bemoederen en behoedt met veel toewijding het jonge ontluikende leven. U weet ook sfeer te scheppen in huis, lekker te koken en te zorgen voor zieken. Van uw kant stort u graag uw hart eens uit, als er maar iemand is om naar u te luisteren... Een Konijn sluit zich gemakkelijk bij gelijkgestemde zielen aan en daaruit kunnen waardvolle en jarenlange vriendschappen opbloeien.
Maar Konijn, u klampt zich tot voor alles aan uw eigen clubje of familie vast, terwijl u soms nogal ongevoelig blijft voor de noden van mensen die niet tot uw vaste kringetje behoren. Dankzij het koestertalent doet het Konijn het uitstekend in de verpleging, het welzijnswerk en het onderwijs. Maar het speelt dan weer in uw nadeel, dat u zich veel dingen al te persoonlijk aantrekt. Trouwens, u zou er beter aan doen uw fantasie wat meer in de hand te houden en wat mider beslag te leggen op de mensen van wie u houdt. Dikwijls kunnen anderen vrijuit bij een Konijn uitsnikken; de brede schouder weet u wel... Maar een Konijn kan ook heel vinnig wezen, of eindeloos klagend!


DE DRAAK:
Om grote dingen tot stand te brengen,
moeten we niet alleen handelen maar ook dromen,
niet alleen plannen maken maar er ook in geloven.

U bent niet zo'n eenvoudige ziel, Draak... Wat u van het leven verlangt is niet in enkele woorden te vatten, zoals bij mensen uit andere jaren. U streeft graag gezag na, maar u wilt dat gezag uitsluitend langs ongebruikelijke en geraffineerde wegen bereiken - en daardoor blijft al uw moeite dikwijls tevergeefs. Draken nemen hun petje af voor gezond verstand en logisch denken, maar volgen op 't laatste ogenblik liever hun eigen intuïtie. Op het vlak van genegenheid weet u veel te schenken, Draak, maar toch houdt u zich altijd een tikje op afstand. Het lijkt er wel wat op of u zich onzeker voelt en altijd klaar staat om de benen te nemen, vóór u een koude douche krijgt.

In het dagelijkse werk kunt u stug doorploeteren (u bent dol op moeilijke problemen en op veel inzicht eisende vraagstukken). Verder moet u de kans hebben tot het nemen van initiatieven, al bent u niet zo zeer een leiderstype. Wat uw omgeving minder in u waardeert, Draak, is uw zowat duivels plezier in exentrieke lieden, ideeën en gebeurtenissen. Tot slot: waarom doet u de dingen soms zo slinks? Dat wekt onnodige achterdocht.DE SLANG:
Heb gewoon vertrouwen in jezelf,
dan weet je ook hoe je moet leven.

Het is de roeping in het leven van de Slang, zich aan het enige ware te wijden, of dat nu een mens, een geloof of een werk is. Diepin zijn hart is elke Slang ervan overtijgd, dat er ergens een grote taak wacht. U kunt bijna niet wachten, o Slang, tot u dit levensdoel op het spoor bent gekomen. want daaraan wilt u zich met hart en ziel wijden. Tot dat ogenblik bent u niet makkelijk om mee op te trekken: een mens vol kritiek op zichzelf, lichtgeraakt en een last voor zichzelf en uw omgeving. Maar als u eenmaal uw roeping gevonden hebt, verandert het hele leven!
De sterke zijden van een Slang zijn vastberadenheid, organisatietalent en de gave te genieten van fysieke liefde. En welke "gebreken" kleven de Slang aan? Tja, een Slang spreekt soms met dubbele tong, neigt tot koppigheid en is driftig, wat tot felle uitbarstingen kan leiden. Een Slang is een vijand van zichzelf, omdat ie aan zichzelf zulke hoge eisen stelt. Qua werk bent u, Slang, op uw plaats als dokter, in het leger, in leidende zakenkringen of in de politiek. Kortom, overal waar het "erop of eronder" is.


HET PAARD:
Laat ons niet kwaad terug- of angstig vooruitkijken,
maar bewust om ons heen zien.

Geweldig, die opgewekte en onuitputtelijke energie van u, geacht Paard. Soms wordt het teveel van het goede en bent u zowat schreeuwlelijk. Maar in het algemeen ziet u kans u populair te maken en rond u een sfeer van vreugde en geluk op te roepen. Minder goed is het gesteld met uw gevoel voor takt en uw hangtot roddelen. Soms speelt u ook al te luchthartig met andermans gevoelens. U houdt meer van een stijlvol ingericht huis dan van muren vol kunst en u schaterlacht liever dan dat u in uw vuistje (of in uw hoef?), gniffelt. En geef een Paard maar een praktische oplossing voor een probleem, dan mag je je theorie houden.
Paarden geven de indruk niemand tot gezelschap nodig te hebben, maar diep in de edele paardeborst klopt een hartje van verlangen naar anderen om zich heen om zich compleet te voelen in de wereld. U werkt het beste in een ongedwongen sfeer, waar uw vindingrijkheid aan bod kan komen en u weet zich graag omringd door leden van de andere kunne. Met een beetje meer bescheidenheid en discretie wordt een Paard nog zowat volmaakt!


DE GEIT:
Deze drie dingen
-werk, wilskracht en succes-
vullen het menselijk bestaan.
Wilskracht opent de deur naar stralend en gelukzalig succes,
werk gaat die deuren door,
en aan het eind van de reis komt het succes binnen
als bekroning van de inspanning.

Geiten hebben zeer veel belangstelling voor de maatschappij en voor de politiek; ze zijn bovendien menslievend. Een Geit heeft de ambitie te willen slagen in zaken, in de sociale sector of als regeringsmedewerker, ook al wordt dan niet de hoogste top bereikt. Als u 'in vorm' bent, kunt u prima met mensen overweg en neemt u verstandige en wijze beslissingen. Minder fraai is uw schaduwzijde die soms aan het daglicht treed; dan wordt u een hielenlikkende Geit, met een bekrompen geest, die anderen naar de mond blaat. U zou het goed doen als ingenieur, architect, stadsplanner, administrateur of industrieel.

Ook bent u gevoelig voor kunst, als het maar op begrijpelijk niveau blijft. Menige Geit trekt rond zijn of haar hart een muur op en houdt zijn ware innerlijk verborgen in een geheim hoekje, waartoe slechts enkele mensen toegang hebben. Met het stijgen van de leeftijd wordt uw houding strenger, soms op het onverbiddelijke af, waardoor u van geen compromissen meer wilt weten. Maar u bent en blijft een bron van goede raad, waarbij u met alle vier benen op de grond blijft staan.DE AAP:
De toekomst behoort toe
aan degenen die in de schoonheid
van hun dromen geloven.

Apen zijn bijzonder intelligente wezens, die zich steeds soepel weten aan te passen aan wisselende situaties. U bent een nogal uitbundige, om niet te zeggen opgewonden persoonlijkheid, aaplief, en een echte gangmaker of gangmaakster op feestjes.
Maar ook iemand die soms - helaas - niet van ophouden weet. Wat een aap niet siert, is een neiging tot onbetrouwbaarheid, tot jokken, een wat nonchalante zorgeloosheid en een gebrek aan doorzettingsvermogen.
Op uw positief staan een geweldige overredingskracht, een goed humeur, een slagvaardige geest en een onuitputtelijk gevoel voor humor.
Verder schudt een aap makkelijk allerlei persoonlijke tegenslag van zich af en begint op een nieuwe bladzijde. Beroepen in uw straatje zijn de journalistiek, reclame, onderwijs of handel.
Een aap is geen huismus, maar trekt graag op avontuur uit. Verder zijn apen een tikje polygaam en flirten graag. Het valt u niet zo gemakkelijk een geregeld leven met één partner te gaan leiden maar u kunt het wel, heer of vrouwe Aap, misschien tot uw eigen verbazing!


DE HAAN:
Verkwist niet je tijd,
want daar is het leven van gemaakt.

Hanen zijn echte voortrekkers, voor wie de wereld niet ophoudt buiten hun gezichtsveld. Ze verruimen hun geest graag door lezen, onderzoek en door praten met anderen. Minder aardige trekjes zijn luidruchtigheid, een neiging tot opscheppen, een opvliegende natuur en het sarcasme waarmee een Haan tracht anderen eronder te krijgen. Hanen zijn gewis geen asexuele wezens: ze kunnen warmte geven, maar ook wel eens bedreigend worden.
Nu even iets anders: het liefst bent u aktief op terreinen waarvoor moed , ondernemingszin en daadkracht nodig zijn. Alles wat routine is laat u liever links liggen. Fijngevoeligheid is helaas niet uw sterkste kant, Haan; ook u laat zich gemakkelijk bij de neus nemen door slinkse lieden. Een lachje voor uw eigen fouten kan er niet op overschieten en dat kan zelfs uitgroeien tot zelfoverschatting. Maar hebt u een goede draai, dan steekt u vol verve, goed vertrouwen en prachtige voornemens. Krijgt uw schaduwkant echter de bovenhand , dan bent u helaas zelfzuchtig en uitsluitend in uzelf geïntersseerd.


DE HOND:
Een vastomlijnd doel
is een van de drijfveren voor het karakter,
en een van de beste instrumenten voor het succes.

Voor het leiderschap bent u misschien niet in de wieg gelegd, maar u bent een uitstekende rechterhand: oprecht, loyaal, volkomen te vertrouwen, een harde werker en altijd met een prijzend woord voor anderen. U hebt iets van een zwoeger en daardoor vinden andere mensen u misschien begrensd. Maar Honden kennen liever hun eigen grenzen dan dat ze onzinnige risico's nemen.
Een Hond beschikt over een droge humor, wat vriendelijke en rustige grapjes oplevert. Ook is een Hond vol geduldige aandacht tegenover anderen en geeft de voorkeur aan langdurige vriendschappen. Snel boos worden is er bij u niet bij, Hond, en dat is soms een nadeel. want u weet dan niet waarheen met uw gevoelens, waardoor u ze opkropt. Hobby of werk: alles wat niet te veel fantasie vraagt doet u uitstekend; helaas zal uw omgeving u niet altijd naar waarde schatten. De ervaring zal u helpen om met de jaren een vooruitziende blik te ontwikkelen. Een Hond is zorgzaam in de liefde. Als vriend of vriendin kan men altijd op u rekenen; vooral op wat rijpere leeftijd gaat de betrouwbaarheid als het ware van u afstralen.


HET VARKEN:
Zaai een gedachte en je oogst een daad;
Zaai een daad en je oogst een gewoonte;
Zaai een gewoonte en je oogst een persoonlijkheid;
Zaai een persoonlijkheid en je oogst een lot.

Varkens zijn in het leven steeds op zoek naar de waarheid. Die speurtocht kan langs indrukwekkende wegen lopen: via (zelf) studie bv of via wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit. Maar de waarheid kan ook aan het licht komen doordat u een schandaal onthult, niet zozeer in het kader van uw werk, maar omdat u nu eenmaal graag wroet tot u het naadje van de kous weet. Varkens concentreren zich krampachtig op één ding tegelijk. Spijtig genoeg is ook uw geringschatting voor minder slimme mensen dan uzelf, uw neiging te zwaar te worden en een gebrek aan orde.
Een sterk punt is dan weer uw gerechtvaardigde verontwaardiging, vooral als het gaat om mensen die klem zitten in een vijandige omgeving. Een pluspunt is ook uw moreel overwicht, dat misschien pas echt krachtig wordt met het stijgen van de leeftijd. In de liefde hebt u veeleer behoefte aan een goede kameraad dan aan de Grote Vlam. U loopt kans dat u in de ogen van uw partner op den duur minder interessant gaat lijken dan dat u in werkelijkheid bent. Zet dus uw beste pootje voor om stimulerend te blijven ...


Copyright 2002